ประเภท : ข่าวกิจกรรม
การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒ...

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 52 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการ... [อ่าน : 89 ครั้ง]

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเท...

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกา... [อ่าน : 76 ครั้ง]

การนำเสนอโครงการ ระดับ ปวส. สา...

การนำเสนอโครงการ ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 64 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา IT Clinic ชมรมว...

กิจกรรมจิตอาสา IT Clinic ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 57 ครั้ง]

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ป...

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคทฤษฎี) [อ่าน : 49 ครั้ง]

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ป...

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ป.ตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปฏิบัติ) [อ่าน : 40 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเท...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. [อ่าน : 44 ครั้ง]

การแข่งขันสะเต็มศึกษา (STEM Ed...

การแข่งขันสะเต็มศึกษา (STEM Education) [อ่าน : 41 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 58 ครั้ง]

ประชุมวิชการเทคโนโลยีบัณฑิต ระ...

การประชุมวิชการนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีว... [อ่าน : 49 ครั้ง]